Laatste nieuws!

Blijf up to date en download hier het meest recente vriendenkrantje van Het Vriendenhuis!

Vriendenkrantje 9

TOOTB

vzw Think Out Of The Box heeft een woonproject gerealiseerd voor mensen met een mentale handicap. 

Lees meer...

Logo

Onze 'out of the box'-kinderen in een 'out of the box'-droomhuis!

Partners

     

 

 
 
Pegode vzw   Rotonde vzw   Inclusie Invest CVBA-SO   Platform Ouder Projecten   GiPSo vzw
Noeverseweg 34   Augustijnslei 78   Breugelweg 200       Albert Giraudlaan 24
2845 Niel   2930 Brasschaat   3900 Overpelt       1030 Brussel
 
Pegode biedt ondersteuning op maat aan mensen met een beperking.   Rotonde stelt zich als opdracht een eigentijds aanbod te creëren voor volwassen personen met een mentale en meervoudige handicap die – op basis van hun individuele zorgvraag – recht hebben op een continue of ruime ondersteuning wat betreft de inhoudelijke invulling van hun dagbesteding en /of hun woonsituatie.   Inclusie Invest is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk die één specifiek doel voor ogen heeft: Huisvesting oprichten en verhuren aan personen met een beperking en aan voorzieningen die zorg verlenen aan mensen met een beperking.       Vzw GiPSo is een advies- en coachingsorganisatie die woon- en dagbestedingsinitiatieven voor mensen met een beperking in Vlaanderen ondersteunt. Ouders en netwerken van personen met een beperking die zelf projecten willen opstarten, vinden in vzw GiPSo een partner die hen in alle fasen (ontwerp, opstart, begeleiding, nazorg) van het proces adviseert en coacht.
 
http://www.pegode.be/   http://www.rotonde.eu/   http://www.inclusieinvest.be/   http://www.platformouderprojecten.be/   http://www.gipso.be/Onze speciale dank gaat uit naar Anautica vzw en in het bijzonder naar Karel en Colette Plasman-Van den Bossche.