Laatste nieuws!

Blijf up to date en download hier het meest recente vriendenkrantje van Het Vriendenhuis!

Vriendenkrantje 9

TOOTB

vzw Think Out Of The Box heeft een woonproject gerealiseerd voor mensen met een mentale handicap. 

Lees meer...

Logo

Onze 'out of the box'-kinderen in een 'out of the box'-droomhuis!

Zorgvernieuwing

De huidige stand van zaken:

  • De wachtlijst in Vlaanderen voor een plaats in een dagcentrum of een voorziening is indrukwekkend en verontrustend lang;
  • Personen met een beperking wensen actief deel uit te maken van de samenleving;
  • Personen met een beperking willen zelf mee de regie voeren over hun leven. Zij willen zelf mee kunnen bepalen waarvoor hun ondersteuningsmiddelen worden ingezet.


Met andere woorden: de inclusieve samenleving is het project van de toekomst.

Vlaanderen en de bevoegde minister werken sinds kort aan de vernieuwde visie op zorg. In het perspectiefplan 2020 streven zij ernaar:

  • zorg en ondersteuning te garanderen voor personen met een beperking. Dit onder de vorm van zorg en ondersteuning in natura of geld;
  • gebruikers goed te informeren over de mogelijke antwoorden op hun vragen naar zorg en ondersteuning met de bedoeling hen voluit te laten genieten in een inclusieve samenleving.


Ons project Think out-of-the-box past volledig in die nieuwe visie.

We slaan de handen in elkaar met professionele zorgverstrekkers, die vertrekken vanuit een vraaggestuurde manier van werken. Bovendien kunnen deze organisaties met hun ervaring én kennis van de sector en het bredere welzijnslandschap ervoor zorgen dat onze kinderen een kwaliteitsvolle zorg en begeleiding op maat krijgen.